Hoạt động gần đây của trang web

02:13, 7 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bệnh chàm
02:12, 6 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã chỉnh sửa DANH MỤC BỆNH
18:59, 5 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bạch biến
18:58, 5 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Áp tơ vùng miệng
18:36, 5 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã chỉnh sửa DANH MỤC BỆNH
18:27, 5 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Á sừng
16:35, 5 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã nhận xét trên Á sừng
16:35, 5 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã xóa nhận xét từ Á sừng
16:34, 5 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã nhận xét trên Á sừng
16:34, 5 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã nhận xét trên Á sừng
16:31, 5 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Á sừng
19:06, 4 thg 8, 2020 Bảo An Đường đã chỉnh sửa DANH MỤC BỆNH
17:54, 13 thg 12, 2019 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bệnh chàm
17:51, 13 thg 12, 2019 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bệnh chàm
03:06, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Tổ đỉa (Dysidrose)
03:00, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm quanh móng (Paronychia) (甲沟炎)
02:59, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm quầng (Erysipelas, Đơn Độc) (丹毒 )
02:59, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm nang lông
02:58, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da tiếp xúc
02:57, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da tiết bã
02:55, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da thần kinh
02:54, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da quanh miệng (Perioral Dermatitis) (口周皮炎)
02:53, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da do ánh nắng
02:52, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da dạng đồng tiền (Nummular Dermatitis) (钱币状皮炎)
02:51, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm kẽ (擦烂) (Intertrigo)

cũ hơn | mới hơn