Hoạt động gần đây của trang web

17:54, 13 thg 12, 2019 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bệnh chàm
17:51, 13 thg 12, 2019 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bệnh chàm
03:06, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Tổ đỉa (Dysidrose)
03:00, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm quanh móng (Paronychia) (甲沟炎)
02:59, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm quầng (Erysipelas, Đơn Độc) (丹毒 )
02:59, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm nang lông
02:58, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da tiếp xúc
02:57, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da tiết bã
02:55, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da thần kinh
02:54, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da quanh miệng (Perioral Dermatitis) (口周皮炎)
02:53, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da do ánh nắng
02:52, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm da dạng đồng tiền (Nummular Dermatitis) (钱币状皮炎)
02:51, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Viêm kẽ (擦烂) (Intertrigo)
02:50, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vảy phấn tròn (pityriasis rotunda) (圆形糠疹)
02:48, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vảy phấn trắng (Pityriasis Alba) (白色糠疹)
02:46, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Tổ đỉa (Dysidrose)
02:45, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Tổ đỉa (Dysidrose)
02:44, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vảy phấn dạng Lichen
02:15, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vảy phấn hồng (玫瑰糠疹) (pityriasis rosea)
02:13, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã nhận xét trên Vẩy nến
02:13, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã xóa nhận xét từ Vẩy nến
02:12, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vẩy nến
02:11, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Vẩy nến
02:07, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa Bệnh vẩy cá
01:37, 2 thg 11, 2018 Bảo An Đường đã chỉnh sửa U tuyến mồ hôi 汗管瘤(Syringoma)汗管囊瘤(Syringocystoma)

cũ hơn | mới hơn